Spring naar de content

Organisatiecoaching van managementteam bij Gemeente Den Haag

Periode: februari 2019 t/m december 2019

Het managementteam van de beleidsafdeling Stadsbeheer (BAS) wilde een ontwikkeling op gang krijgen, maar ondanks inzet van externe hulp was dit nog niet gelukt. Na een eerste kennismaking spraken we af dat ik startte met het vormen van een beeld van de huidige situatie en de klus die geklaard moest worden. Daarvoor sprak ik met vele betrokkenen en kreeg veel bewegingsvrijheid binnen de organisatie. Na twee maanden had ik duidelijk welke klus er lag. Het zat in gedrag, communicatie, beeldvorming, besturing, verwachtingen, patronen, processen en individuele en organisatie dynamiek. Hiermee aan de slag gaan, bood de kans om de beoogde ontwikkeling in te zetten.

Patronen worden zichtbaar

Mijn uitgangspunt was om als coach het managementteam te ondersteunen zodat zij vervolgens met de medewerkers aan de slag konden. Ik creëerde bewustwording bij het managementteam door in de dagelijkse praktijk vragen te stellen, te spiegelen, dingen te benoemen, zaken te checken en met elkaar in gesprek te gaan. Voor het managementteam werden de patronen zichtbaar en hun persoonlijke aandeel daarin. Er ontstond bereidheid om keuzes te maken en vooral om de consequenties van die keuzes te accepteren. Om een simpel voorbeeld te noemen: stukken niet langer aanpassen, maar teruggeven aan de eigenaar en in gesprek te gaan over de inhoud, het proces en verwachtingen. Het effect was dat het eigenaarschap op de juiste plek kwam en taken en rollen duidelijker werden.

Iedereen betrokken

Om deze opdracht in te vullen, was ik 1 à 1,5 dag per week op de werkvloer aanwezig. Dan sprak ik o.a. met het complete managementteam, maar ook met ieder mt-lid afzonderlijk. Vanuit het team en de medewerkers kwamen ideeën en input voor de onderwerpen waarmee we aan de slag gingen. Zo was iedereen betrokken en bepaalden we gezamenlijk welke route we namen. In de maanden na mijn beeldvorming organiseerde de afdeling twee keer een grote bijeenkomst en met het managementteam hebben we twee keer een heidag gehad om te reflecteren. Ik liet het managementteam en de medewerkers achter met praktische handvatten en genoeg oefening hoe deze te gebruiken. Daarmee kunnen zij de stappen die nog gezet moeten worden nu zelf maken zonder mijn hulp.

Kan ik jou, je afdeling of organisatie ook helpen in ontwikkelen, veranderen en groeien? Neem dan contact met me op.
Ja, ik wil kennismaken