Spring naar de content

Team coaching

Hoe creëer ik teamgeest en één team? Hoe krijg ik mijn team wendbaar? Hoe vergroot ik de veranderbereidheid? Hoe kan ik mijn team effectiever met elkaar laten samenwerken? Wat speelt er waardoor het in het team niet lekker loopt? Vragen waar menig leidinggevende of manager mee rondloopt. Teamcoaching kan hierbij helpen en antwoord op bieden.

Bouwen aan een sterk team

Als teamcoach richt ik me op de groep in plaats van op een individu. Vanuit historie, verschillende persoonlijkheden of verschillende rollen kan je er tegenaan lopen dat het niet makkelijk is om op een constructieve manier te bouwen aan een sterk team. Daarvoor is veiligheid essentieel en dat is er niet automatisch. Ik help om die veilige ruimte te creëren waar iedereen gehoord en gezien wordt en waar alle onderwerpen op tafel mogen komen.

Bewustwording, inzicht en leren zijn belangrijke onderdelen in mijn coaching. Vaak fungeer ik als een soort ondertitelaar die benoemt en blootlegt wat er gebeurt binnen het team. Vandaar dat ik ook graag aansluit bij overleggen. Het geeft mij – en nog belangrijker: jullie als team - de kans om te kijken wat er nodig is en daarop in te spelen.

Leiderschap

Als leidinggevende van een team speel je een belangrijke rol in het wel of niet slagen van de verandering binnen het team. JIJ bent de leider die de kaders uitzet en je bent ook maar een mens. Ook voor jouw leiderschap heb ik aandacht als teamcoach.

Dat kan in de vorm van individuele coaching maar we kunnen het ook meenemen in het traject voor teamcoaching. Voor het ontwikkelen van jouw communicatie- en leiderschapsstijl nemen we je persoonlijkheid als basis.

Aanpak

Mijn rol is om het team, inclusief leidinggevende, te ondersteunen tijdens het traject. Ik creëer een veilige ruimte waar alles bespreekbaar is, waar we reflecteren en het gesprek aangaan. Op deze manier ontstaan inzicht en verbinding waarmee bij de individuele leden van de groep het onderlinge vertrouwen en gevoel van veiligheid groeit.

Gaandeweg kijken we wat nodig is om de volgende stap te maken. Jullie voeren hierbij de regie. Door stap voor stap te bouwen, geven we invulling aan de zorgvuldigheid die het traject vraagt. Het geeft ook de mogelijkheid bij te sturen en een passend tempo aan te houden.

Essentieel is het unanieme besluit dat ik de juiste persoon ben die jullie bij dit traject kan ondersteunen. Alle betrokkenen moeten voldoende vertrouwen hebben in mij als coach, maar zich ook committeren aan het traject in de vorm van tijd en energie. Daarnaast verlang ik van iedereen de bereidheid en moed om verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leiderschap te nemen.

Lees hier de ervaringen van andere teams.

Is dit een werkwijze waar jij achter kunt staan? Neem dan contact met me op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Neem contact op