Spring naar de content

Intervisie binnen organisaties

Intervisie binnen de organisatie kun je inzetten om succesvol te veranderen, bijvoorbeeld om een cultuuromslag te bewerkstelligen. Teams gaan door intervisie beter samenwerken en medewerkers professionaliseren. Groepsleden helpen elkaar bij door te voeren verbeteringen, geven en ontvangen feedback en kunnen experimenteren met nieuw gedrag. Vaardigheden die volop ontwikkeld worden, zijn luisteren, vragen stellen, creatief denken en constructief reageren op elkaar. Er ontstaat onderlinge solidariteit, saamhorigheid en empathie en daarmee een uitstekende basis voor organisatiegroei.

Intervisie stimuleert het professioneel leervermogen waarbij het accent ligt op werken aan oplossing en ontwikkeling. In de groep werken we op basis van gelijkwaardigheid en is er geen sprake van hiërarchie. De focus ligt op het eigen maken van de intervisiemethode(s) en het ontwikkelen van inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Op collegiale basis komen zij sneller tot inzichten die gericht zijn op nieuwe perspectieven en gedragsverandering.

Voor wie?

  • Organisaties of organisatieonderdelen waar veranderingen lastig van de grond komen doordat er veel ‘gedoe’ is in de onderstroom.
  • Organisaties die willen transformeren naar een lerende organisatie en het aandurven om intervisie als vernieuwende werkwijze te introduceren.
  • Organisaties die hun medewerkers willen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en deskundigheid.

Wat levert het op?

  • Een veilige en vertrouwde plek om te reflecteren en te verbinden. Dit draagt positief bij aan het welzijn van medewerkers en daarmee ook aan hun werkprestaties.
  • Persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers door inzichten in zichzelf, bijvoorbeeld in hun gedrag, overtuigingen, motieven en rol.
  • Oplossingen en inspiratie voor casussen, dilemma’s of vraagstukken die spelen binnen de organisatie.
  • Onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid waardoor samenwerking en kwaliteit verbetert.

Hoe werkt het?

Stap 1: we maken kennis, spreken wederzijdse verwachtingen uit en bespreken de mogelijke aanpak
Stap 2: ik maak een voorstel
Stap 3: ik maak kennis met de andere betrokkenen waarbij ik commitment peil en stimuleer
Stap 4: we gaan met z’n allen aan de slag

Bijeenkomsten kunnen zowel offline als online plaatsvinden.

Meer weten?

Lees hier de ervaringen van organisaties die ik al begeleidde. Of neem contact met me op.

Je kunt ook eerst deelnemen aan de gratis workshop ‘Ervaar de kracht van (online) intervisie’ om kennis te maken met intervisie.

Ik wil graag meer weten