Spring naar de content

Intervisiebegeleiding

Intervisie is een gestructureerde manier van leren die gebruik maakt van de deskundigheid van groepsleden om een oplossing te vinden voor iets waarin jij vastloopt of om je verder te professionaliseren. Je leert met en van elkaar. De wereld verandert continu en leren zorgt ervoor dat je flexibel blijft, je kan verhouden tot wat er is en je aanpassingsvermogen bewust geprikkeld blijft.

Laten we kennismaken

Stimuleert leervermogen en professionalisering

Bij intervisie krijg je de oplossing niet direct op een presenteerblaadje, maar doordat groepsleden vragen stellen, stap je uit je eigen denkpatroon. Daardoor krijg je een breder blikveld met nieuwe oplossingsrichtingen tot je beschikking. Dit leidt vaak tot verheldering en oplossingen voor casussen, dilemma’s of vraagstukken die bij jou spelen. Binnen organisaties kan intervisie ook een verbindende rol hebben doordat collega’s van verschillende afdelingen elkaar en elkaars werk beter leren kennen.

Daarnaast is intervisie een manier om in een veilige en vertrouwde omgeving samen met anderen te reflecteren met als doel te leren en te ontwikkelen. Je krijgt inzicht in je eigen rol, je eigen gedrag en je eigen stijl van werken. Intervisie stimuleert jouw leervermogen en daardoor jouw professionalisering.

Dus durf te vragen!

Voor wie?

Intervisie kan met:

  • Professionals met diverse functies uit verschillende werkomgevingen die willen reflecteren, leren en ontwikkelen met andere professionals
  • Professionals met gelijksoortige functies in verschillende werkomgevingen, denk aan HR-managers of HR-adviseurs
  • Professionals met diverse functies uit dezelfde werkomgeving, denk aan collega’s binnen een grote organisatie

De belangrijkste voorwaarden bij het laten slagen van een intervisiegroep zijn de bereidheid om vragen te stellen en van elkaar te leren, gelijkwaardigheid van gezag en inzet, onderling vertrouwen en duidelijke afspraken.

Mogelijkheden vanuit Huis van Oorsprong

  • Professionele en persoonlijke ontwikkeling met intervisie: begeleiding en matching bij het opzetten van intervisiegroepen met daarin professionals uit verschillende of gelijksoortige werkomgevingen;
  • Intervisie als werkwijze binnen organisaties: begeleiding van het opzetten van meerdere intervisiegroepen binnen een organisaties die intervisie als werkwijze willen introduceren en hanteren;
  • Leren begeleiden van intervisie: professionals en/of medewerkers met behulp van intervisie opleiden tot intervisiebegeleider.

Wil je eerst eens ervaren wat de kracht van intervisie is?
Doe dan mee aan de gratis workshop ‘Ervaar de kracht van (online) intervisie’.

Offline én online

Elkaar in levende lijve ontmoeten heeft toch wel mijn voorkeur als het gaat om het inzetten van intervisie. Graag zie ik iemand in z’n geheel zodat lichaamstaal duidelijker af te lezen is. Het is fijn als we elkaar kunnen treffen op een externe locatie die voor iedereen prettig is.

Gelukkig is het mijn ervaring dat het online ook lukt om met elkaar contact te maken en een veilig en vertrouwd gevoel te creëren. Intervisie kan dus ook online plaatsvinden. En heel praktisch bekeken, scheelt het ook tijd en kosten. Werkvormen en oefeningen kunnen met hier en daar een creatieve aanpassing ook online toegepast worden.