Spring naar de content

Referenties

Lees hieronder hoe mensen mij ervaren hebben tijdens de coaching en intervisiebegeleiding. Kan ik jou ook helpen in ontwikkelen, veranderen en groeien? Neem dan contact met me op.

Individuele coaching

“Barbara heeft ons team een training gegeven en mij in mijn persoonlijke ontwikkeling gecoacht. Daar hebben wij veel aan gehad. Barbara nam mij mee langs de valkuilen en blokkades in mijn leiderschap. Zij heeft veel theorie, schema’s en ook praktijkvoorbeelden paraat die inzichten geven in de situatie en mijn functioneren. Maar haar stijl is flexibel; ze reageert op wat er op dat moment nodig is. Omdat ik situaties nu beter kan duiden en handvatten heb hoe ik kan reageren, voel ik mij zekerder en ben ik effectiever als leider in het team. Die feedback krijg ik ook van mijn collega’s terug. Niet onbelangrijk vind ik, dat ik ook met plezier terugkijk op de sessies met Barbara; ze is een prettige coach die echt contact maakt.”

Tetje Falentijn, Landschap Noord-Holland

Teamcoaching

“Barbara heeft bij de Sociale Verzekeringsbank Zaanstad een flinke ’boost’ gegeven aan het begrip empowerment. Ze heeft een voortrekkersrol vervuld in het vormgeven van mobiliteitstrainingen en trainingen gericht op het vergroten van eigen regie bij medewerkers. Barbara voelt als geen ander aan wat er ‘onder water’ speelt, kan daar goed op inspelen en creëert een veilige omgeving zodat ze samen met een groep aan de slag kan gaan. Resultaat hiervan is dat medewerkers veel meer het gevoel hebben controle te hebben over hun eigen situatie, meer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en bewust keuzes maken waar zij zich ook goed bij voelen.
Barbara heeft dit gedaan op een gestructureerde wijze, met veel aandacht voor doorvertaling van ‘containerbegrippen’ en met heel veel aanstekelijk enthousiasme. Haar sensitiviteit, enthousiasme en resultaatgerichtheid hebben ertoe geleid dat deze trainingen succesvol zijn geweest en dat medewerkers stappen hebben gezet in hun persoonlijke ontwikkeling.”

HR-adviseur, Sociale Verzekeringsbank

Organisatiecoaching

“Als afdeling kom je soms niet snel genoeg verder, ondanks alle goede bedoelingen en verschillende trainingen. Als de ontwikkeling te lang duurt, haken medewerkers af en raakt het doel uit zicht. Hoe doorbreek je dat?

Barbara komt met een andere aanpak, observeert en voert gesprekken, zoekt naar commitment en neemt pas daarna een beslissing of ze de opdracht aanneemt. Barbara zoekt breed, benadert makkelijk, ziet waar kansen liggen om draagvlak te krijgen en stelt interventies voor. Medewerkers zijn geprikkeld om actief kritisch bij te dragen. Van het MT werd een stevig commitment gevraagd en we zijn met collectieve en individuele uitdagingen aan de gang gegaan. De individuele gesprekken met goede vragen zijn prettig oncomfortabel en prikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de verandering blijvend is.”

Wim Duijs, manager BAS bij Gemeente Den Haag

Intervisiebegeleiding

“Leonie en Barbara hebben bij IVN intervisie als werkvorm geïntroduceerd. Alle medewerkers hebben onder hun begeleiding kennisgemaakt met deze methode. Opvallend was dat door hun goed gekozen benadering direct de belangrijke vragen op tafel kwamen. Bijvoorbeeld over eigenaarschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Zo werd heel tastbaar hoe intervisie bijdroeg aan onze doelstelling om zelfsturing en persoonlijke groei te stimuleren. Medewerkers hebben dit ervaren als een bijzondere vrijplaats waarin zij uitgedaagd werden zelf keuzes te maken. Zo droeg intervisie bij aan een positieve dynamiek binnen de organisatie. De begeleiding door Leonie en Barbara kenmerkt zich als aandachtsvol, eerlijk en rechtdoorzee.”

Erik Ackerman, directeur P&O en Communicatie bij IVN

Procesbegeleiding

“Stichting Brede School Tilburg heeft Barbara ingehuurd na het besluit om de stichting te ontbinden. Haar voorganger had de eerste voorbereiding gedaan en Barbara voorgedragen om deze klus te klaren met haar coachende kwaliteiten en vaardigheden. Haar persoonlijkheid en stijl paste bij dit proces. Het traject dat Barbara samen met de voorzitter heeft uitgestippeld, heeft zij met succes doorlopen en op 31 december 2014 af kunnen ronden voor het personeel. Al het personeel is per 1 januari 2015 met grote tevredenheid overgestapt naar een nieuwe werkgever. Met haar stijl en het stellen van de juiste vragen, heeft zij vertrouwen kunnen winnen bij het personeel. Ze is nuchter, praktisch en respectvol in haar aanpak. Bovendien had ze aandacht voor iedereen als mens: niet alleen op werkgebied, maar ook privé. Mede door Barbara is dit zware traject goed afgerond.”

Marius Liebregts, vz. College van Bestuur Opmaatgroep bij Opmaatgroep onderwijs Tilburg e.o.

Intervisiebegeleiding

"Barbara is een fijne en ervaren begeleider van intervisiegroepen. Ze beschikt over een ‘vol koffertje’ met een uitgebreid scala aan werkvormen en technieken om groepen bij intervisie verder te helpen. Wat ik vooral sterk vind aan haar manier van werken, is dat ze rustig en zorgvuldig toewerkt naar het ‘opleveren’ van zelfstandige en goed draaiende intervisiegroepen. Ze laat pas los als ze zeker weet dat de groep dit kan, waarbij ze tijdens het proces de deelnemers steeds uitnodigt om meer verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te pakken. Dat geeft een veilig, maar vooral ook goed groepsproces.  Samen lerend onderweg en voldoende zelfvertrouwen als de groep zelfstandig verder kan."

 

"Barbara is een kundige en zeer prettige begeleider die motiverend kan begeleiden. Door haar professionaliteit lukt het haar om het team te enthousiasmeren in eigen ontwikkeling. Hierin geeft ze ook duidelijk aan dat een ieder zijn eigen manier heeft van begeleiden waardoor de ruimte gevoeld wordt om met jouw eigen persoonlijke karakter jouw begeleidingsvorm te ontwikkelen. Barbara is gericht op kwaliteit, eerlijkheid en duidelijkheid. Ze geeft opbouwende feedback zonder oordeel. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat er een sfeer van transparantie en veiligheid ervaren wordt. Daarbij wordt Barbara ervaren als een warm persoon die echt geïnteresseerd is in de ander. "

 

2 medewerkers van de Gemeente Gouda

Proces en projectbegeleiding van parket Midden Nederland, Openbaar Ministerie

Wat sprak je het meeste aan van de dienst/onze samenwerking?

De transparantie van jouw gedachten, observaties en ideeen. En het vertrouwen dat jij met vertrouwelijke informatie goed kan omgaan. Je ziet en hoort veel en kan dingen goed teruggeven en accepteren. Ik vind het heel fijn samenwerken. Ik vind je heel positief en constructief ingesteld, heel betrokken, alert en flexibel.

Wat dacht je voordat we gingen samenwerken? Hoe is dat veranderd gedurende de samenwerking?

In het begin vroeg ik mij af hoe doortastend en “blauw” je in je aanpak zou zijn. Sterk in de zachte kant en hoe in de harde kant ? Ik heb gezien dat je steeds doortastender en blauwer werd en een goede balans daarin vond. Ook heb ik het idee dat je daar zelf plezier in kreeg.

Welke stappen zijn door AP Midden Nederland gezet dankzij de samenwerking?

De groep van het BMT is als groep echt gegroeid door dit traject. We hebben elkaar en elkaars kwaliteiten beter leren kennen. We werken beter samen. Dat was een belangrijk bijkomend doel van het O&F traject. Ook hebben we beter leren luisteren en uitspreken naar elkaar. Er was ruimte voor een “Harry” om het tegengeluid te laten horen. Iedereen in de groep voelt zich nu medeverantwoordelijk voor de keuzes en uitkomsten. Die worden gedragen door de hele groep.

Zou je mij aanraden aan anderen? Waarom?

Jazeker ! Je wilt een heldere opdracht en wilt daaraan echt voldoen. Je investeert op de samenwerking met alle mensen en ziet veel. Ook kan je dingen goed teruggeven. Je kan je kwetsbaar opstellen en laat zien dat je zelf ook wilt leren. Zie natuurlijk ook mijn antwoord op de eerste vraag.

 

Elise Oosterwegel, plaatsvervangend hoofdofficier en opdrachtgever

Procesbegeleider Stadsontwikkeling, Gemeente Den Bosch

Binnen Stadsontwikkeling/Management team zijn stappen gezet in meer onderlinge samenwerking, meer vertrouwen in elkaar en meer met elkaar praten in plaats van over elkaar. Meer verbinding binnen de sector en een duidelijkere taakverdeling met de team coördinatoren. Tenslotte zijn er flinke stappen gezet richting overzicht en keuzes voor planning en prioritering.

De openheid en bereidheid van Barbara om zichzelf mee te nemen in de opdracht sprak mij aan.  Ik zou Barbara aanraden voor een andere opdracht omdat ze open en betrouwbaar is. Ze weet mensen te raken en werkt gestaag door richting het einddoel.

Het is handig om te weten dat Barbara een harde werker is en soms ook te hard gaat werken als het wat stroever loopt. Dat is het fijn als zowel Barbara als de betreffende opdrachtgever er boven gaan hangen. En Barbara mag doseren met het stellen van vragen op een dag. 😊

Bas Meijs, directeur Stadontwikkeling
Kan ik jou, je afdeling of organisatie ook helpen in ontwikkelen, veranderen en groeien? Neem dan contact met me op.
Ja, ik wil kennismaken