Spring naar de content

Methodes en opleidingen

In mijn kenniskast beschik ik over diverse methodes. Deze kan ik ‘spontaan’ inzetten als de situatie daarom vraagt. Ik gebruik ze apart, maar ook vaak in combinatie met elkaar. Omdat al die vaktermen je misschien niet zoveel zeggen, vertel ik je graag iets meer over de methodes die ik vaak gebruik.

Mijn meest gebruikte methodes zijn de volgende:

Transactionele analyse

Transactionele Analyse (TA) en is een praktisch, theoretisch model om te kijken naar communicatie tussen mensen (relaties, groepen, organisaties). Een aantal modellen die hier onder vallen zijn Ouder-Volwassen-Kind-bolletjes en de drama-en-winnaars-driehoek.

Certificaat behaald bij Phoenix opleidingsinstituut.

Systemisch werken

Systemisch werken gaat uit van heelheid. Daarbij zijn drie aspecten belangrijk: iedereen hoort er bij, er is balans in geven en nemen en er is een ordening in het systeem. Er zijn diverse redenen waardoor er op een van deze drie punten gedoe is. Opstellingenwerk of zelfonderzoek is onderdeel van systemisch werk.

Certificaat behaald bij Phoenix opleidingsinstituut.

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren is een model dat kijkt naar communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Men omschrijft het ook wel als ‘de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen’.

Certificaat behaald bij Phoenix opleidingsinstituut.

Oplossingsgericht werken

Bij oplossingsgericht werken ligt de focus op de gewenste situatie. Reeds bereikte successen, competenties en mogelijkheden dragen bij aan het stap voor stap toewerken naar de gewenste situatie. De oplossing vind je door middel van het stellen van vragen.

Certificaat behaald bij Solvitas.

Lijf werk

In ons lijf ligt alles opgeslagen en daarom is het lijf een zeer belangrijk instrument om mee te werken. Inzichten en oplossingen zitten in het lijf. Ervaren werkt soms beter dan steeds praten.

Certificaat behaald bij Annet van Laar.

 

Geweldloze communicatie

Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en een manier van communiceren op basis van empathie en behoeften zonder te veroordelen. Geweldloosheid betekent - in Rosenberg’s eigen woorden - het positieve in onszelf naar boven brengen, het laten leiden door liefde, respect, begrip, waardering, mededogen en zorg voor anderen, en niet door de egocentrische, egoïstische hebzuchtige instelling vol haat, vooroordelen, wantrouwen en agressiviteit die ons denken gewoonlijk beheerst. Rosenberg heeft 4 stappen ontwikkeld om in gesprek met jezelf en de ander te gaan:

 • Feiten
 • Gevoelens
 • Behoeftes
 • Vorm
 • Verzoek

Certificaat behaald bij het Nederlands centrum voor geweldige communicatie.

Deep Democracy

Deep Democracy is een manier om te werken met groepen en een gedragen besluitvorming te realiseren. De wijsheid van zowel de meerderheid als de minderheid wordt boven tafel gehaald. Met diverse werkvormen is dit mogelijk.

Een aantal uitgangspunten:

 • De wijsheid zit in de groep.
 • Alles wat in de groep zit zit in jou en alles wat in jou zit zit in de groep.
 • Neem alle perspectieven mee, haal ze naar boven (boven tafel).
 • De leden in groep zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze op tafel (in het groepsbewuste brengen) leggen (wel en niet zeggen).
 • Niemand heeft de monopolie op de waarheid.
 • In groepen spelen patronen, vaak in vorm van polariteiten.
 • Wat onder water blijft gaat sudderen in diverse vormen van sabotage.
 • Bij "rond draai gedrag" speelt er iets onder tafel. Tijd om een ander gesprek met elkaar te voeren en naar boven te halen wat er speelt. Met uitgangspunt om te leren, de relatie te behouden en te verbeteren.

Certificaten voor level 1, 2 en 3 behaald, bij TOT team ontwikkeltrajecten (level 1) en Human Dimensions (level 2 en 3)

Socratisch gesprek

Het socratisch gesprek kan als vorm gebruikt worden bij het bespreken van dilemma's met een concreet voorbeeld. Het gaat om feiten naar boven te halen m.b.t. de casus en de situatie zo concreet mogelijk maken. Om je er vervolgens in te verplaatsen met wat zou jij voelen, denken en doen.  De uitwerking van het voorbeeld geeft ook antwoord op het dilemma.

Certificaat behaald bij het socratisch gesprek.

 

Systeem Interventies

Deze leergang gaat over anders kijken en ook daardoor andere oplossingen vinden die in, vaak zeer complexe situaties en organisaties, een stap kunnen zijn. Door samen te puzzelen en te kijken naar  onder andere wat er tussen mensen gebeurd, spelregels, paradoxen, patronen kijken we vanzelf anders en komen er dus ook andere oplossingen!

Certificaat (juni 2023) gehaald bij Marijke Spanjersberg

Teamcoaching

Leergang teamcoaching bij Teamchange.

Er wordt gewerkt vanuit drie invalshoeken: systemischpsychologisch en groepsdynamisch.

Certificaat behaald in februari 2024.

Wil je meer weten over deze methodes of over hoe ik werk? Lees over mijn werkwijze of neem contact met me op.
Ja, ik wil kennismaken