Spring naar de content

Aanpak & werkwijze

Werkwijze

Bij procesbegeleiding gaat het vaak om trajecten of projecten van meerdere maanden. Het is maatwerk binnen kaders. Met een duidelijke tijdlijn en een helder eindresultaat voor ogen, zetten we de stappen die nodig zijn om het traject succesvol af te ronden. Maar welke stappen dat precies zijn, ontdekken we gaandeweg.
Omdat ik ook veel aandacht heb voor de zachte kant, is het voor mij essentieel dat er vooraf unaniem besloten wordt dat ik de juiste persoon ben die jullie bij dit traject kan ondersteunen en vanuit welke rol (bv projectleider) ik dat doe. Alle betrokkenen moeten voldoende vertrouwen hebben in mij, maar zich ook committeren aan het traject in de vorm van tijd, energie en bereidheid.

Met mijn jarenlang opgebouwde ervaring kan ik een traject vormgeven waarbij de inhoudelijke resultaten worden gehaald en er ook rekening gehouden wordt met de betrokken mensen. De harde en zachte kant verbind ik met elkaar zodat een resultaat gewaarborgd is.
Door het traject gezamenlijk stap voor stap vorm te geven, geven we invulling aan de zorgvuldigheid die het proces vraagt. Het geeft ook de mogelijkheid om bij te sturen en een passend tempo aan te houden. Als onafhankelijk procesbegeleider neem ik het voortouw waarbij jullie als opdrachtgever wel zelf de verantwoordelijkheid behouden.
Lees ook zeker even wat anderen over mij zeggen.

Maatwerk

We bespreken het gewenste eindresultaat en de doelen waar we naartoe gaan werken. Daarnaast spreken we voorwaarden af rondom tijdsinvestering en borging. Ondanks dat ik niet met een dichtgetimmerd plan aan de slag ga, zijn er wel kaders nodig. Daarbinnen bekijken we samen wat de vervolgstappen kunnen zijn en hoe mijn organische manier van werken past.

Ik vertel je er alles over in deze video (3:17 min) of lees meer over mijn achtergrond.
Spreken mijn aanpak en werkwijze je aan? En wil jij – individueel, als team of als organisatie – stappen maken? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Neem contact op