Spring naar de content

Organisatiecoaching

“Het moet anders, maar hoe dan?”, is de conclusie die je als managementteam of leidinggevende trekt. Het proces opnieuw uitdenken en praktisch inrichten lukt wel, maar dat wil niet zeggen dat de verandering daarmee slaagt. De ervaring leert dat er zeker vraagstukken opduiken rondom cultuur en gedrag. Eigenlijk weet je niet goed hoe je hiermee moet omgaan en hulp is welkom. Het inzetten van organisatiecoaching of procesbegeleiding kan dan uitkomst bieden.

Vraagstukken rondom verandering en ontwikkeling

Als organisatiecoach begeleid ik managementteams en leidinggevenden met allerlei vraagstukken rondom verandering en ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan een cultuuromslag, ‘gedoe’ in teams of gedragsverandering. Maar ook bij opgaves rondom sturen en wendbaar zijn voor de toekomst kan ik ondersteunen.

Als buitenstaander bied ik een onafhankelijke en frisse blik. Ik begeleid het proces en geef aandacht aan teamontwikkeling, persoonlijk leiderschap en de organisatiecultuur. Daarbij nemen we bijvoorbeeld de wijze van sturen onder de loep, onderzoeken we het bestaansrecht van de afdeling of kijken naar de (on)geschreven regels binnen de organisatie.

Aanpak

Organisatiecoaching gaat vaak om trajecten van meerdere maanden waarbij ik zowel aanwezig ben op de werkvloer als overleggen bijwoon. Ook voer ik gesprekken met betrokkenen. Ik geloof dat de ontwikkeling in de dagelijkse praktijk zit, dus die wil ik meemaken. Daarnaast ben ik als coach een spiegel, omdat er ook tijd voor reflectie nodig is.

Organisatiecoaching is maatwerk en ik heb vooraf dan ook geen concreet uitgeschreven plan. Essentieel is een unaniem besluit dat ik de juiste persoon ben die jullie bij dit traject kan ondersteunen. Alle betrokkenen moeten voldoende vertrouwen hebben in mij als coach, maar zich ook committeren aan het traject in de vorm van tijd, energie, bereidheid en moed.

Werkwijze

Met mijn jarenlang opgebouwde ervaring kan ik veilige ruimte creëren waar alles bespreekbaar is, waar we reflecteren en het gesprek aangaan. Op deze manier ontstaan inzicht, verbinding en vertrouwen en zetten we een succesvolle verandering in gang. Gaandeweg kijken we wat nodig is om de volgende stap te maken. Jullie voeren hierbij de regie. Door stap voor stap te bouwen, geven we invulling aan de zorgvuldigheid die het traject vraagt. Het geeft ook de mogelijkheid bij te sturen en een passend tempo aan te houden.

Lees hier de ervaringen van andere organisaties.

Is dit een werkwijze waar jij achter kunt staan? Neem dan contact met me op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Neem contact met me op