Spring naar de content

Intervisiebegeleiding bij Westfriesgasthuis

Periode: 2010-2011

Er werd een nieuwe Vakgroep Gynaecologie opgebouwd bestaande uit negen personen. Vijf van deze gynaecologen waren net klaar met hun opleiding. De nieuwe groep moest zich nog vormen als team, oud zeer verwerken en de samenwerking met de verloskundigen en verpleegkundigen op de afdeling verbeteren.

Ik hielp bij de opbouw en teamvorming van de groep. Ik gaf vorm aan de twee jaarlijkse heidagen van de groep en begeleidde de intervisie (1 keer per 6-8 weken). Hierbij stelde ik de volgende punten centraal:

  • gelijkwaardigheid van alle deelnemers
  • elkaar respecteren en vertrouwen is een basisvoorwaarde voor deelname
  • concrete afspraken maken met elkaar en met anderen, geen ‘zweverigheid’
  • ik sta als begeleider open voor feedback en de wensen van het team
  • de deelnemers hebben vooral het woord, ik bewaak de essentiële rust/sfeer van vertrouwen en het ‘nut’ en de voortgang van wat er wordt besproken.

Op deze manier kwam iedereen tot zijn recht, werd het team geholpen om te zien hoe zijzelf en als team functioneerden en uiteraard hoe dit anders of beter zou kunnen.

Kan ik jou, je afdeling of organisatie ook helpen in ontwikkelen, veranderen en groeien? Neem dan contact met me op.
Ja, ik wil kennismaken