Neem contact met me op: 06 - 15 60 41 79 of mail barbara@huisvanoorsprong.nl

Cases en Ervaringen

Huidige Opdrachten:

2019-2020:  Teamcoach Management Team AP Den Haag en teamleiders, Openbaar Ministerie

2020: per 1 juli: organisatiecoach vanuit HR voor Gemeente Amsterdam, directie Ruimte en Duurzaamheid (opdracht voor 3 maanden)

 

Afgeronde opdrachten:

2019: Organisatiecoach van het MT BAS (beleidsafdeling Stadsbeheer), gemeente Den Haag

2017-2018 Organisatiecoach JES Rijnland te Leiden.

Opdracht: Organisatie coach/begeleider van MT BAS (beleidsafdeling Stadsbeheer)
Periode februari 2019 tot en met december 2019.

Casus:

In januari 2019 ben ik door de strategisch HR adviseur benaderd met de vraag van een MT. Ze wilden al een paar jaar een ontwikkeling op gang krijgen en dat lukte maar niet. Ze hadden al wat externe hulp gehad en het wilde maar niet in beweging komen. Ze wilde een verandermanager inhuren.

Na een gesprek met een deel van het MT heb ik afgesproken om als organisatiecoach eerst een periode van beeldvorming in te lassen. Waarom als coach? Dan blijft het MT zelf verantwoordelijk.

Wat is er aan de hand? En we hebben de afspraak gemaakt dat ik het MT hielp haar klus te klaren, welke klus dat was: dat gingen we ontdekken. In een periode van twee maanden heb ik veel gesprekken met medewerkers, Team Bas (een groep medewerkers die met het MT spart over de doorontwikkeling), het MT, HR en de directeur gehad. Ik kreeg veel vrijheid van het MT om te bewegen, de geschiedenis en eerder ervaringen ook mee te nemen. Daar ontstond een beeld. Er werd me duidelijk waar het in zat: gedrag, communicatie, beeldvorming, besturing, verwachtingen, patronen, processen en individuele en organisatie dynamiek. Het was tijd patronen te herkennen en te doorbreken. Zo kan de beoogde ontwikkeling op gang worden gebracht.

Uitgangspunt voor mij was het MT ondersteunen zodat ze zelf met de medewerkers aan de slag ging. Door in de dagelijkse praktijk te spiegelen, vragen te stellen, dingen te benoemen, dingen te checken, in gesprek met elkaar te gaan is er bewustwording gekomen. Patronen werden inzichtelijk voor de MT leden en ook hun eigen aandeel hierin. Er kwam bereidheid om keuzes te maken en vooral de consequentie van die keuzes te accepteren. Bv niet meer stukken aanpassen maar terug geven aan de eigenaar van het stuk en in gesprek te gaan over de inhoud, het proces en verwachtingen. Het effect was dat het eigenaarschap op de juiste plek kwam en taken en rollen duidelijker werden.

Ik was ongeveer 1 a 1,5 dag per week op de werkvloer aanwezig. Ik heb onder ander elke week 1 uur gesproken met het MT en 45min met elk MT lid. Onderwerp o.a.: hoe vorm geven aan de ontwikkeling, wat kom je tegen, wat gaat goed, wat kan beter, wat zie je aan patronen bij jezelf en in de organisatie, hoe functioneer je als leider en als lid? Wat zie je en wat is jouw bijdrage? Tevens had ik 1x in de twee weken een gesprek met team BAS over hun bijdrage en ideeën en aanpak. Het was soms zoeken naar hoe hun rol als gesprekspartner van het MT.

Het MT en team BAS kwamen zelf met ideeën en samen zijn we de weg gaan creëren (vaak niet verder kijkend dan een maand). Medewerkers van BAS werden gevraagd om aan te geven waar er aandacht aan gegeven moest worden volgens hun, en raakte steeds meer betrokken. In de 3/4 jaar hebben ze zelf twee grote bijeenkomsten georganiseerd. Waarbij mijn rol bij de tweede veel kleiner was en ik afscheid heb genomen tijdens de laatste bijeenkomst..

Met het MT zijn we twee keer op de “hei” geweest om te reflecteren.

Ik kreeg, bij de laatste bijeenkomst, de vraag van een medewerker of het dan nu af was. Ik zei “nee” en het MT is zich wel nu bewust van de patronen die spelen en kan het nu zelf, ook met hulp van de medewerkers. Met elkaar in gesprek blijven, proces communicatie en elkaar bevragen en spiegelen is belangrijk.

Ervaringen uit de organisatie over de opdracht en mij:

Arjan van Daal, Manager bij BAS

“BIJZONDERE DAME.

WIJ ZIJN EEN LASTIG CLUBJE DAT EXTERNE ORGANISATIEADVISEURS NIET ZO
MAAR ACCEPTEERT. WE HEBBEN ER AL MEERDERE VERSLETEN. JIJ WAS ONZE
LAATSTE REDDING. HOEZO GEEN DRUK??

BIJ VELEN WAARDERING EN SYMPATHIE OPGEBOUWD. ZEKER OOK BIJ HET MT.

WIJ MOESTEN AAN JOU WENNEN. MAAR HET WAS HEEL ZICHTBAAR DAT JIJ AAN
ONS MOEST WENNEN.

HET BIJZONDERE VAN JOU IS DAT JE HEEL SOEPEL SCHAKELT TUSSEN TWEE
GEDAANTES. ALS DAT UIT BALANS IS, NOEMEN WE DAT BIPOLAIR. ALS DAT IN
BALANS IS, NOEMEN WE DAT BARBARA.

JE VOELT ALS EEN VAN ONS. MAAR BENT DAT NIET.

JE BEN BESCHEIDEN IN JE ZICHTBAARHEID. MAAR HEEL AANWEZIG IN JE IMPACT.

JE HOUDT ONS BIJ DE LES. EN JE HEBT MEDEDOGEN VOOR ONS.

JE LIJKT VOOR ALLE SITUATIES WIJZE RAAD TE HEBBEN.
MAAR JE ZEG OOK MOEITELOOS DAT JE IETS NIET WEET OF SPANNEND VINDT.

ZO KAN IK NOG WEL EVEN DOORGAAN, MAAR DAN WORDT ‘T ONGEMAKKELIJK.

JOUW BELANGRIJKSTE VERDIENSTE IS DAT JE ACTIEF GEHOLPEN HEBT OM
VERBINDINGEN TE MAKEN EN TE VERBETEREN. TUSSEN MEDEWERKERS EN MT.
BINNEN TEAMS. BINNEN HET MT.

DAARMEE HEB JE EEN HEEL MOOIE BASIS WAARMEE WIJ WEER VERDER KUNNEN.
HEEL VEEL DANK DAARVOOR! ”

Wim Duijs, Manager bij BAS

Als afdeling kom je soms niet snel genoeg verder ondanks alle geode bedoelingen en verschillende trainingen. Als de ontwikkeling te lang duurt haken medewerkers af en raakt het doel uit zicht. Hoe doorbreek je dat?

Barbara komt met en andere aanpak, observeert en voert gesprekken, zoekt naar commitment en neemt pas daarna een beslissing of ze de opdracht aanneemt. Barbara zoekt breed, benadert makkelijk, ziet waar kansen liggen om draagvlak te krijgen en stelt interventies voor. Medewerkers zijn geprikkeld om actief kritische bij te dragen. Van het MT werd een stevig commitment gevraagd en we zijn met collectieve en individuele uitdagingen aan de gang ge gaan, De individuele gesprekken met geode vragen zijn prettig oncomfortabel, prikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de verandering blijven is.

Barbara bedankt!!

Opdracht bij Gemeente Den Haag, Beleidsafdeling Stadsbeheer (BAS)

 

Opdracht: Organisatie coach/begeleider bij Stichting JES Rijnland te leiden

Periode februari 2016 tot en met oktober 2018.

Casus:

Ik werd door de directeur benaderd om op gesprek te komen. Een medewerker uit de organisatie had mij aangedragen.

JES Rijnland had de organisatie structuur veranderd. Het organisatie en formatie rapport was af en het nieuwe MT wilde graag hulp bij het realiseren van het gedrag, de sturing en werkwijze binnen de nieuwe harkjes constructie.

Het was erg spannend voor de directeur dat ik bij de start aangaf dat ik de weg niet kende en dat we samen op pad gingen. We zijn gestart met een bijeenkomst bij haar thuis met het MT. Ook om een moment te organiseren wat het startpunt werd van de nieuwe structuur en ook om afscheid te nemen van het oude. Het werd een pittige dag die veel heeft effect heeft gehad op het verdere traject. Er kwam pijn, stilte aan het ligt. Voor de een was het fijn en een opluchting, andere vonden het erg heftig en niet leuk. Vanuit, en met vertrouwen van de directeur en het MT, ben ik verder gegaan. Tevens hebben we de gevoelens bij de medewerkers erkent. We hebben er voor gekozen om ongeveer elke maand een medewerkers bijeenkomst te organiseren om de medewerkers mee te nemen en uiteindelijk zijn de medewerker deze bijeenkomsten ook zelf gaan organiseren. De gemaakte tijdlijn (verleden-heden-toekomst) was daarbij steeds een rode draad.

Tevens was ik bij MT’s aanwezig om het MT te spiegelen en te reflecteren op het gewenste en vertoonde gedrag. Een MT lid was trekker van het traject. Samen met haar hebben we de volgende stap (en daardoor het gehele traject) steeds voorbereid. Ik heb MT leden individuele gesproken.

We hebben een 24uur sessie georganiseerd met 2 MT leden en de senior medewerkers. Het doel was meer duidelijkheid in de rollen, wederzijdse verwachtingen en de inhoudelijke koers. De directeur heft de opening gedaan.

Bij de ontwikkeling heeft de organisatie eigen taal ontwikkelt, zoals in de sinaasappel blijven of MH17 bijeenkomst.  Taal en rituelen zijn belangrijk voor ontwikkelingen.

Mijn rol werd steeds kleiner en halverwege een medewerkersbijeenkomst heeft de organisatie mij uitgezwaaid en zijn ze zelf verder gegaan.

 

Ervaringen uit de organisatie over de opdracht en mij:

Caroline de Groot, Directeur

★Wat sprak je het meeste aan van de dienst/onze samenwerking?
Wat mij het meest aansprak is de organische manier van werken. Wij kijken met elkaar, waarbij jij de kritische vriend bent met een nieuwe taal, welke stappen we gaan zetten op weg naar verandering.
En als die stappen nemen we samen. Dat is prettig, je houdt controle en kunt dan ook verantwoordelijkheid nemen.

★ Welke stappen heb je of zijn door JES gezet dankzij de samenwerking?
We hebben afscheid genomen op diverse momenten en op diverse manieren van collega’s die niet mee konden of wilden gaan in de verandering.
We hebben laag je voor laagje afgepeld en vanuit zelfstandig samenwerken ook een sturingsfilosofie gebouwd.
Verder is er veel aan bewustwording gewerkt. Bijvoorbeeld dat veel mensen alleen zijn in de organisatie. Dat we daaraan moesten werken en hoe prettig dat voor mensen is als ze zich meer verbonden kunnen gaan voelen.

Zo hier en daar is eigen taal geïntroduceerd voor zaken die moeilijk zijn en die we wilden en moesten blijven delen.
Een voorbeeld is: de sinaasappeltheorie….of het geven van opdrachten…. of het vragen van hulp aan elkaar.

★Wat dacht je voordat we gingen samenwerken? Hoe is dat veranderd gedurende de samenwerking?
Ik weet niet meer wat ik dacht. Ik wist gewoon dat het echt heel nodig was dat er iets ging gebeuren. Ik heb Barbara op mijn intuïtie gekozen nadat we ongeveer een uur met elkaar hadden gepraat.
Gedurende de rit ging ik Barbara beter begrijpen. Daardoor was het ook mogelijk om op een bepaald moment te zeggen dat het genoeg was.
En ook het afscheid nemen verliep op een natuurlijk manier.

 

Diane Heuvelman, MT lid JES Rijnland

★Zou je mij aanraden aan anderen? Waarom?
Barbara is een goede coach. Bovendien iemand die niet bang is om zaken die moeilijk zijn aan te snijden.
Ook het werken met rituelen dat zij heeft geïntroduceerd heeft veel goed gedaan voor ons.

★Wat wil je nog meer vertellen?
We zijn er beter van geworden. Persoonlijk zal ik de tijd die we hebben gewerkt met Barbara nooit vergeten.
Het heeft indruk gemaakt. Op de organisatie en op mij.

★Wat sprak je het meeste aan van de dienst/onze samenwerking?
Barbara sluit ontzettend goed aan bij de sfeer, vragen en ontwikkelingen in onze organisatie. Ze neemt haar eigen kwaliteiten als coach/ trainer, maar zet ze zo in dat wij begrijpen wat ze bedoelt. Ze neemt voorbeelden uit onze praktijk over en gebruikt die situaties om ons te leren beter samen te werken en te communiceren met elkaar.

★Wat dacht je voordat we gingen samenwerken? Hoe is dat veranderd gedurende de samenwerking?
Als organisatie wisten we van te voren niet dat we zo’n langdurig en intensief traject in zouden gaan met Barbara. Maar door haar onmisbare en fijne inbreng in onze teambijeenkomsten en als coach van het MT is zij uiteindelijk 2 jaar verbonden geweest aan de organisatie.

★ Welke stappen heb je of zijn door JES gezet dankzij de samenwerking?
Door Barbara hebben we geleerd anders en beter met elkaar te communiceren, we hebben nieuwe woorden geleerd om elkaar te begrijpen en zij heeft patronen met ons doorbroken.
We refereren er nog altijd aan, dus ook nu Barbara ons niet meer coacht, heeft zij nog dagelijks invloed op ons werk.

★Zou je mij aanraden aan anderen? Waarom?
Ik zou Barbara zeker aanraden aan iedereen die in een organisatie een verandering teweeg wil brengen of de samenwerking wil verbeteren.
Ze is een echte trainer, maar wel heel menselijk. Heeft haar kennis en inhoud paraat, maar sluit altijd aan bij waar je op het werk mee zit.
Dat is heel erg spannend, maar geeft wel de beste resultaten.

★Wat wil je nog meer vertellen?
Ik zou Barbara wel als persoonlijke coach willen 😉

Naast de directeur en een MT lid geven 3 senior medewerkers aan hoe Barbara werkt en wel effect het heeft.

Corina: Ik vind dat je goed luistert naar allen en je, wanneer een discussie lijkt te ‘stranden’, hierop inspeelt op het juiste moment. Met een werkvorm of een samenvatting.
Dit ervaar ik persoonlijk als zeer fijn.
Het geeft mij dan weer even tijd om de juiste woorden te proberen te vinden of anders naar de situatie te kijkenl.
Ook een persoonlijke en vrolijke noot ertussen maakt een moeilijke situatie even luchtig en we kunnen we allen weer ‘ademhalen’ en verder kunnen.

Sjanet: Wat ik ervaar is dat je processen goed in de gaten hebt. Dan gaat het wat mij betreft over individuele processen, maar ook over groepsprocessen. Je kunt deze processen goed verwoorden, bloot leggen, belichten, waardoor het heel inzicht gevend wordt voor de betrokkene(n).
Door je manier van vragen stellen helpt het mij om goed na de denken, maar ook te voelen wat ik nodig heb, wat ik wil zeggen. Je doet dit op een manier die rustig is, steunend, uitnodigend en respectvol. Hierdoor wordt het veilig.
Je zorgt ervoor dat ieder vooral bij zichzelf blijft en vandaaruit communiceert.
Wat ook fijn is is dat je een spiegel voor kan houden, door te benoemen wat jij ziet gebeuren. Zowel individueel als in de groep. Ook dit is verhelderend en doe je op een respectvolle manier, waardoor het veilig en open blijft en waardoor het ook een lerende sessie wordt.
Naast dit alles ben je heel complimenteus, je benoemt wat we hard aan het leren zijn, dat dingen er mogen zijn en geef je erkenning waardoor ik me gezien voel.
Soms koppel je er een theorie aan , wat bijdraagt in het verhelderen. Is ook prettig.

Al met al geeft je aanwezigheid mij rust en heb ik vertrouwen dat op tafel komt wat moet komen, zonder dat iemand gekwetst wordt.

Cathleen: Wat doe je en hoe doe je het? open houding, goede luisteraar, inbreken in gesprekken om de vinger op de zere plek te leggen, vragen naar gevoelens van de deelnemer, veilig, verheldert teamrollen door teamopstellingen en maakt onderwerp/probleem visueel inzichtelijk
Wat levert het op? Rust, vertrouwen, helderheid en saamhorigheid

Stichting JES Rijnland

Opdrachten:

  • 2021 januari: intervisie groepen en train de trainer opstarten binnen Sociaal Domein van Gemeente Gouda. In september 2020 starten we het gesprek hoe het traject concreet vorm krijgt.

 

Afgeronde opdrachten

2018 en 2019: intervisie groep bij jonge talenten bij Functioneel Parket, Openbaar Ministerie begeleiden.

2018 en 2019 Sungevity: intervisie in gehele organisatie implementeren

2015: Gemeente Gouda: intervisie implementeren en 2 trainers opleiden tot intervisie begeleider.

2013: IVN: intervisie in gehele organisatie implementeren (onderdeel van cultuurverandering)

 

Opdracht:  IVN, samen met Leonie Thush

periode: 2013

Leonie en Barbara hebben bij IVN intervisie als werkvorm geïntroduceerd. Alle medewerkers hebben onder hun begeleiding
kennisgemaakt met deze methode. Opvallend was dat door hun goed gekozen benadering direct de belangrijke vragen op tafel kwamen. Bijvoorbeeld over eigenaarschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Zo werd heel tastbaar hoe intervisie bijdroeg aan onze doelstelling om zelfsturing en persoonlijke groei te stimuleren. Medewerkers hebben dit ervaren als een
bijzondere vrijplaats waarin zij uitgedaagd werden zelf keuzes te maken. Zo droeg intervisie bij aan een positieve dynamiek binnen de organisatie. De begeleiding door Leonie en Barbara kenmerkt zich als aandachtsvol, eerlijk en rechtdoorzee. ”

Erik Ackerman, directeur P&O en Communicatie bij IVN

 Barbara heeft een heel gerichte aanpak waarin jij centraal staat. Ze is onafhankelijk, en laat zich niet verleiden tot ongenuanceerde uitspraken over jouw omgeving. De rust die ze uitstraalt is besmettelijk. 
62-jarige man, deelnemer coachingstraject
Opdracht: Teamtraining en individuele coaching zelforganiserend team
Periode: diverse momenten in 2016 en 2017
Barbara heeft ons team een training gegeven en mij in mijn persoonlijke ontwikkeling gecoacht. Daar hebben wij veel aan gehad. Barbara nam mij mee langs de valkuilen en blokkades in mijn leiderschap. Zij heeft veel theorie, schema’s en ook praktijkvoorbeelden paraat die inzichten geven in de situatie en mijn functioneren. Maar haar stijl is flexibel; ze reageert op wat er op dat moment nodig is. Omdat ik situaties nu beter kan duiden en handvatten heb hoe ik kan reageren, voel ik mij zekerder en ben ik effectiever als leider in het team. Die feedback krijg ik ook van mijn collega’s terug. Niet onbelangrijk vind ik, dat ik ook met plezier terugkijk op de sessies met Barbara; ze is een prettige coach die echt contact maakt.
Tetje Falentijn – Landschap Noord-Holland
Opdracht: Spir-it, samen met Monique Lueb
Periode: training in 2015
Om met ons kernteam stappen voorwaarts te maken in onderlinge communicatie, samenwerking en het bepalen van onze koers hebben we ons een dag teruggetrokken op de ‘hei’. Deze dag is professioneel en in goede banen geleid door Barbara (samen met Monique). Met hun kennis en ervaring konden ze met ons richting geven aan deze dag en bijsturen wanneer nodig. Vanuit hun filosofie en aanpak waren ze in staat flexibel in te spelen op de individuele behoeften van de deelnemers en het team en door te dringen tot de kern. Door deze aanpak heb ik goed zicht gekregen op zaken die voor mij niet direct zichtbaar waren. Als team hebben we elkaar nog beter leren kennen.
Rene de Kruijf, Manager bij Spir-it Rechtspraak
 Ik vind jou als coach iemand die een positieve aanpak heeft. De sfeer waarin jij werkt , maakte dat ik mij kwetsbaar durfde op te stellen. Traantjes konden zomaar ineens komen. Maar ook de humor en lichtigheid vond ik erg prettig. Je volgt ,luistert, loopt mee. Je hielp mij de grote knoop te ontwarren.

Je begeleiding heeft een kop en staart. Jij houdt de grote lijn in het oog. Jouw manier van werken(playmobil poppetjes, stenen, de veranderingsas ed.) werkten voor mij erg verhelderend. Het maakt processen zichtbaar. Je werkt nauwgezet, goed voorbereid, terugkomend op eerder gedane uitspraken, verbanden leggend. Jij liet het mijn proces zijn en liep een tijdje mee. Het resultaat van jouw coaching voor mij: Ik heb mijn werk met oude collega’s goed kunnen afsluiten, waardoor ik eerlijk naar mijzelf kon kijken. Het is mij duidelijk geworden wat ik nodig heb in een werkrelatie.

Verder wil ik zeggen dat ik jou een heel fijn,toegankelijk,betrokken mens vind en dat neem je ook mee in je coaching. Er is een goed evenwicht tussen formeel en informeel.

47-jarige vrouw, deelnemer coachingstraject
Opdracht: TOSV training
Periode: diverse momenten in 2017
Barbara is, naast vele andere dingen, een heel goede, slimme, prettige trainer! Barbara is in staat om écht te kijken naar de mensen die zij traint en spreekt hierom de taal die de ander verstaat. Als trainer zorgt Barbara ervoor dat je, naast de zaken die zij je wellicht leert, jij ook zelf het beste uit jou naar boven haalt. Na een tijd kan je je eigen vragen beter beantwoorden en heb je meer zelfinzicht. Boven alles is Barbara een benaderbaar, enthousiast en buitengewoon energiek mens! Heel prettig om mee te werken.
Rose Revivo, Projectleider bij de SocialeVerzekeringsBank
Opdracht: Sociale Verzekeringsbank
Periode 2011
Bedankt voor de 2 bijeenkomsten die we van jou hebben gehad over mobiliteit. Waren erg zinvol, leerzaam en leuk.
Teamleider, Sociale Verzekeringsbank
Opdracht: Sociale Verzekeringsbank
Periode: 2010-2012
Barbara heeft bij de Sociale Verzekeringsbank Zaanstad een flinke’ boost’ gegeven aan het begrip empowerment. Ze heeft een voortrekkersrol vervuld in het vormgeven van mobiliteitstrainingen en trainingen gericht op het vergroten van eigen regie bij medewerkers. Barbara voelt als geen ander aan wat er ‘onder water’ speelt, kan daar goed op inspelen en creëert een veilige omgeving zodat ze samen met een groep aan de slag kan gaan. Resultaat hiervan is dat medewerkers veel meer het gevoel hebben controle te hebben over hun eigen situatie, meer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en bewust keuzes maken waar zij zich ook goed bij voelen.
Barbara heeft dit gedaan op een gestructureerde wijze, met veel aandacht voor doorvertaling van ‘containerbegrippen’ en met heel veel aanstekelijk enthousiasme. Haar sensitiviteit, enthousiasme en resultaatgerichtheid hebben ertoe geleid dat deze trainingen succesvol zijn geweest en dat medewerkers stappen hebben gezet in hun persoonlijke ontwikkeling.
HR-Adviseur, Sociale Verzekeringsbank
Opdracht: Teambegeleiding Veiligheidshuis ‘s-Hertogenbosch e.o.
Periode: 2012
Barbara heeft voor het team van het Veiligheidshuis een training begeleid. Ze is in staat om met veel creativiteit en improvisatie in te spelen op de behoeften van de deelnemers en de onderstroom. Ze stelt de juiste vragen, ook in de voorbereiding, zodat de training echt op maat is en inspeelt op de behoefte van zowel opdrachtgever als het team.
Manager Veiligheidshuis ‘s-Hertogenbosch e.o.

Opdracht: Teambegeleider Vakgroep medisch Specialisten
Periode: 2010-2011
Barbara hebben wij gevraagd te helpen bij de opbouw en teamvorming van een groep gynaecologen, bestaande uit 7 vrouwen en 2 mannen. Er zijn 5 personen uit de groep net klaar als gynaecoloog.
Zij geeft vorm aan de 2 jaarlijkse “heidagen” van de groep en begeleidt de intervisie (1 keer per 6-8 wk). Zij doet dit op een heel eigen, rustige manier, waarbij centraal staan:
– gelijkwaardigheid van alle deelnemers
– elkaar respecteren en vertrouwen is een basisvoorwaarde voor deelname
– concrete afspraken maken met elkaar en met anderen, geen “zweverigheid”
– open voor feedback en de wensen van het team
– de deelnemers hebben vooral het woord, Barbara bewaakt de essentiële rust/sfeer van vertrouwen en het “nut” en voortgang van wat er word besproken.

Hierdoor komt een ieder tot zijn recht en worden wij geholpen te zien hoe wij zelf en als team functioneren, en uiteraard hoe dit anders/beter zou kunnen.
Wij hebben in haar een waardevolle coach voor onze vakgroep gevonden, van harte aan te bevelen!

Vakgroepvoorzitter Gynaecologie

Opdracht: Liquidatie Brede school Tilburg, interim directeur
Periode: april 2014 tot en met juni 2015
De Brede School Tilburg heeft Barbara de Kok ingehuurd toen het bestuur besloten had om de stichting te gaan ontbinden. Haar voorganger had de eerste voorbereiding gedaan en Barbara voorgedragen om deze klus te klaren met haar coachende kwaliteiten en vaardigheden. Haar persoonlijkheid en stijl paste bij dit proces. In het traject dat Barbara samen met de voorzitter heeft uitgestippeld heeft zij met succes doorlopen en op 31 december 2014 af kunnen ronden voor het personeel. Al het personeel is per 1 januari 2015 met grote tevredenheid over kunnen stappen naar een nieuwe werkgever. Met haar stijl en het stellen van de juiste vragen heeft zij vertrouwen kunnen winnen bij het personeel. Ze is nuchter, praktisch en respectvol in haar aanpak. Bovendien had ze aandacht voor iedereen als mens: niet alleen op werkgebied maar ook privé.
Mede door Barbara is dit zware traject goed afgerond
Marius Liebregts – Voorzitter bestuur Brede School Tilburg
Opdracht: Sociale Verzekeringsbank, interim HR manager
Periode: 2010 tot 2012
Barbara heeft het tweejarige ontwikkeltraject van het managementteam van Zaanstad begeleid. Doel van het programma was om het team, en dan met name de teamleiders, op een hoger niveau te krijgen qua managementfunctie. Dit vanuit de verwachte en nu ook werkelijkheid geworden reductie van de hoeveelheid hogere management en staffuncties. Dit vond plaats gedurende een periode van grote veranderingen voor alle medewerkers die integraal moesten gaan werken. Belangrijk onderdeel van het programma was gedragsgericht werken.
Zelfreflectie, leiderschap en lidmaatschap waren belangrijke onderdelen waar we veel tijd in gestoken hebben. Barbara heeft dat op een zeer prettige manier begeleid. Veiligheid creëren binnen de groep, inzicht geven in de thema’s en de dilemma’s en het ‘Het heeft ervoor gezorgd dat alle leden meer naar zichzelf zijn gaan kijken.’geven van ruimte en verantwoordelijkheid aan de groep om stappen te zetten is van essentiële toegevoegde waarde geweest voor de ontwikkeling van alle teamleden. Het heeft ervoor gezorgd dat alle leden meer naar zichzelf zijn gaan kijken, zich kwetsbaarder hebben opgesteld en meer in dienst van de groep zijn gaan handelen in plaats van gericht op ‘overleven’ als individu. Barbara heeft dat met haar inspirerende persoonlijkheid en ervaring kunnen inbrengen in de groep.
Door voorbeelden te geven die inspireren, de voorwaarden te creëren voor veiligheid, uit te nodigen en te overtuigen van het belang. Zowel voor de teamleiders als managers heeft het programma als geheel het gewenste resultaat opgeleverd.
Opdrachtgever ontwikkelprogramma en verantwoordelijk manager, Sociale Verzekeringsbank

 Integer en zorgvuldig in combinatie met betrokkenheid, nieuwsgierigheid en warmte. Een mooie en complete opstelling met veel ruimte om met elkaar te ontdekken en betekenis te kunnen geven aan gevoelens en gedachten.
35-jarige vrouw, deelnemer avond familieopstellingen
De workshop was integer, open, veilig en ‘gewoon’. Bedankt voor deze bijzondere zaterdagmiddag.
45-jarige vrouw, deelnemer workshop familieopstellingen
Als begeleider van een sessie familieopstellingen heb ik Barbara ervaren als zeer betrokken bij alle deelnemers. Zij begeleidt met liefde, kracht en met voldoende afstand.
Op een rustige en vastberaden manier zet ze samen met de deelnemers de stappen die zich in de opstelling aandienen. Door dit samen te doen  kunnen emotionele en grote stappen met vertrouwen gemaakt worden.  Zo weet ze ook zeer uiteenlopende deelnemers te betrekken en mee te nemen in het proces.
37-jarige vrouw, deelnemer workshop familieopstellingen

Ik heb met veel plezier kennis gemaakt met de verrassende werkvorm Organisatie en Familieopstellingen van het Huis van Oorsprong. De organisatieopstelling is een uitstekende methode om dat wat onbesproken en onbenoemd blijft zichtbaar te maken. Zeer effectief!

Ik zal in de toekomst zeker de Kennis en Kunde van de V8 vrouwen gebruiken om organisaties nog beter te laten functioneren.

Dit collectief bestaat stuk voor stuk uit powervrouwen die met kracht en invloed in staat zijn om deze werkvorm optimaal uit te voeren! Vakvrouwschap!

Een uitstekende aanvulling die mijn propositie in de markt van veranderaars nog sterker en onderscheidender maakt.

Wim Mollema, trainer/coach, deelnemer demo dag organisatieopstellingen
 I participated in a demonstration morning of organizational constellations, facilitated by Barbara de Kok and her colleagues. During the demonstration morning I could experience myself through participating and observing what power the system principles have. The next week back at work, I took some (small) and confronting steps to bring things back in its natural order systemically. The results showed immediate. After a short shock, there is now less pressure and stress, more productivity and a better working atmosphere. I would warmly recommend working with system’s principles and organizational constellations to anyone that has a managing or leading position in any size of organizations. Especially if you value a honest, authentic and open working culture with engaged employees and contractors.
Manuel Sturm, Modelminds, deelnemer demo dag organisatie

Barbara brengt sfeer en evenwicht door met muziek te werken, die past omdat ze de muziek speciaal voor dat moment uit zoekt op haar Ipod.
Nicoline Hoos, coach en partner bij familie-/organisatieopstellingen
Fantastische en energieke trainer en coach. In korte slagen komt ze tijdens het samenwerken tot de kern. Een vrouw met de mooie combinatie van doortastend met veel aandacht voor de onderstroom.
Eric Dawson, Loopbaanadviseur | trainer | coach at Menea

Back to Top