Spring naar de content

Je plek in de maatschap / vakgroep

Je bent aangenomen!
Wat gaaf! Je start als maat of als vakgroepslid!

In wat voor groep stap je eigenlijk? Wat voor types zitten er in de groep? Hoe werken ze samen? Hoe lang bestaat deze groep al? Wat heeft er in het verleden gespeeld binnen deze groep? Wat zijn de uitgesproken en onuitgesproken regels binnen deze groep? Al deze zaken zijn van invloed op hoe een groep in het dagelijkse vak samenwerkt. Dit staat nog los van de vakinhoudelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld welke specialismen binnen de maatschap / vakgroep worden uitgevoerd.

Er zijn dus veel zachte zaken van invloed rondom het innemen van de plek die er bij je nieuwe functie hoort.

Bestaande groep
Als je als nieuweling in een bestaande groep stapt zijn veel regels al in het verleden bepaald. Je voorgangers hebben de maatschap opgericht en sommige oprichters werken er wellicht niet meer. Toch laten zij hun sporen na en werkt hun geschiedenis door in het hier en nu en het dagelijks handelen van de vakgroep/maatschap. Het zogenaamde groepsgeweten (‘zo doen wij dat’) van de groep is al lang bepaald en de leden handelen ernaar, al dan niet bewust of onbewust. Tevens is van invloed hoe je aangeboden plek voor jou is ontstaan. Het kan het zijn dat iemand met pensioen gaat en er daardoor een plek ontstaat. Het is ook mogelijk dat er reeds jaren een conflict was en een maat nu met veel gedoe ontslagen is. Vanuit beide situaties wordt een vacature open gezet. Je voelt het al aan denk ik: beide beschikbare (aangeboden) plekken voelen anders aan om in te stappen.

Nieuwe groep
In een geheel nieuwe groep vorm je samen de regels in een groep, de harde en zachte regels. Iedereen neemt zijn of haar eigen verleden mee (hoe deed je het thuis of wat heb je gedurende je opleiding geleerd) en samen vorm je de regels en dus het groepsgeweten.

Organisatie
De maatschap of vakgroep is onderdeel van een grote organisatie en de dynamiek van de betreffende organisatie is van invloed. De regels van deze organisatie bijvoorbeeld een ziekenhuis bepalen ook hoe het gaat binnen een groep, zeker wat betreft een vakgroep. Want de leden van de vakgroep zijn in dienst van het ziekenhuis.

Je eigen geschiedenis van plek nemen in een groep
Vanaf kleins af aan ben je al lid van diverse groepen. Hoe doe jij dat altijd? Wat zijn jouw gewoontes hierin? bv ben jij meer kat uit de boom kijker of neem je snel ene central plek in?

Dus wat is van invloed bij het innemen van je nieuwe plek in een maatschap/vakgroep?

  1. Is de groep nieuw of reeds bestaand? (Bij een bestaande groep: hoe is de groep ontstaan en welke geschiedenis heeft het? )
  2. In welke omgeving (organisatie) zit de groep?
  3. Je eigen geschiedenis van plek nemen in een groep

Welke vragen kan jezelf stellen bij het instappen?
Je bent nu lid van een vakgroep of maatschap. Of gaat erin stappen? Om je plek met meer bewustwording en dus succes op lange termijn in te nemen is het van belang dat je op de onderstaande vragen een antwoord hebt.

  • Op welke plek ben jij ingestapt? (bijvoorbeeld is er iemand met ruzie weggegaan? Of iemand met pensioen?)
  • Wat voor groep is het? Wat zijn de overtuigingen? Hoe kan je deze omschrijven?
  • Wat zijn de geschreven en ongeschreven regels? Wat wordt wel en niet gezegd?
  • Hoe gaan maatschapleden met elkaar om?
  • Hoe ziet het groepsgeweten er uit? (zo doen wij dat in deze groep)
  • Hoe pas jij in deze groep?

Samenwerken begint bij jezelf met bewustzijn hoe het gaat!Stel jezelf ook de vragen wat heb jij te bieden in de groep of wat heb jij nodig van de groep? Dus waar ben jij goed in? Bijvoorbeeld vergaderingen organiseren, roosters maken. Of ik vind het fijn te weten wat mijn individuele ruimte is binnen de groep in het uitoefenen van mijn vak is. Wat zijn jouw overtuigingen en (ongeschreven regels)? Bijvoorbeeld ik wil de beste zijn in mijn vak, ik wil aardig gevonden worden of fouten durf ik niet te maken

Waarom is dit nuttig? Wat voorkomt het?
Als je antwoorden hebt op deze vragen heb je meer bewustzijn van hoe het gaat en waar je invloed op hebt! Dit levert op dat er beter samengewerkt wordt, minder conflicten zullen zijn, minder ziekteverzuim is en bovenal dat het werkplezier wordt vergroot.
Samenwerken begint bij jezelf met bewustzijn hoe het gaat!

Deel dit artikel