Spring naar de content

Welkom bij Huis van Oorsprong!

Ik ben Barbara de Kok en ik creëer veilige ruimte waar voor jou inzicht en nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Laten we kennismaken

Veranderen? Ontwikkelen? Hoe dan?

Als leidinggevende heb je altijd te maken met ontwikkelingen en dus verandering. Het vraagt continu aanpassing in processen of gedrag en je verhouden tot een nieuwe situatie. Dit vraagt wat van jou, van de mensen in je team en van de organisatie waarin je werkt.

Mensen zijn gewoontedieren – inclusief jijzelf – en vinden het niet altijd makkelijk om te veranderen. Verandering kost dan ook tijd en soms weet je niet waarom het niet loopt zoals jij gedacht had. Je kan je vinger er niet op leggen. Wat speelt er nu eigenlijk? Hoe krijg je die verandering dan toch voor elkaar? Hoe stuur je dat aan? Hoe los je onderling ‘gedoe’ op? Hoe sta je er zelf in? Kortom, hoe ontwikkel je je team of jezelf?

Ruimte en verbinding

Huis van Oorsprong biedt structuur en houvast in het ontwikkelproces. Samen brengen we boven- en onderstroom in verbinding en zorgen we dat er ruimte komt voor reflectie en leren. Dat vraagt moed, bereidheid, experimenteren, aandacht en tijd, maar dan staat niets een succesvolle verandering en ontwikkeling in de weg. Met nieuwe inzichten kan je zelf verder op weg.

Je kunt mij inschakelen als coach en/of intervisiebegeleider

Leren en reflecteren

Als individu, team of als organisatie is het vergroten van het leervermogen belangrijk om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen die elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Daarom geloof ik in blijven leren en reflecteren zodat er (nieuwe) inzichten ontstaan. Alleen en samen met anderen. Leren zorgt ervoor dat je flexibel blijft en dat je kan verhouden tot wat er is.

Lees meer over Huis van Oorsprong