Neem contact met me op: 06 - 15 60 41 79 of mail barbara@huisvanoorsprong.nl

Aanbod

Organisatiecoaching

Organisatiecoaching

Als organisatiecoach ga ik aan de slag met organisaties en in het bijzonder met managementteams die leiding geven aan de organisatie. Ik ga aan de slag met teams die een vraag hebben of zoekende hoe ze een ontwikkeling in de praktijk op gang brengen. Dat kan zijn met cultuur en gedrag vraagstukken, vraagstukken over sturen en wendbaar zijn voor de toekomst en ook HR gerelateerde vraagstukken.

Het kan zijn dat het team niet weet hoe ze een traject aan willen pakken, jullie hebben al een keer geprobeerd en het tot op heden niet het gewenste effect heeft gehad. Of de harkjes zijn veranderd en het nu de vraag is hoe het nieuwe gedrag in de organisatie wordt geborgd. Bij de trajecten is er aandacht voor teamontwikkeling, persoonlijk leiderschap en de cultuur van de organisatie. Het kan zijn dat er ok gekeken wordt naar bv het sturingsmodel en de (on)geschreven regels die er zijn in de organisatie

We gaan in gesprek om te kijken of er een wederzijdse klik is, of mijn werkwijze aansluit bij het team/organisatie en wat het vraagstuk is wat er ligt. We bepalen in overleg of we in co-creatie de onbekende weg samen maken. Ik geloof dat de ontwikkeling in de dagelijkse praktijk zit en als coach ben ik een spiegel. Dit betekent ook dat ik aanwezig ben op de werkvloer. Ik heb gesprekken, ben bij overleggen etc.. Op de werkvloer gebeurt het en tegelijkertijd is tijd voor reflectie ook nodig.

Om een beeld te krijgen van mijn werkwijze, heb ik deze video gemaakt en zijn er twee reeds eerder uitgevoerde opdrachten uitgewerkt, zie cases en ervaringen. Ik heb gewerkt als organisatiecoach bij de beleidsafdeling van Stadsbeheer van de gemeente Den Haag en JES Rijnland te Leiden. Tevens beschrijven mijn opdrachtgevers, MT leden en andere medewerkers hoe ze mij en mijn werkwijze ervaren hebben.

Huidige opdrachten

Openbaar Ministerie, AP Den Haag
Functie: Teamcoach voor de teamleiders administratie en voor het MT
Periode: mei 2019 tot en met oktober 2020

Gemeente Amsterdam, directie Ruimte en Duurzaamheid
Functie: Organisatiecoach vanuit HR perspectief
Periode: juni tot augustus 2020

 

Afgeronde opdrachten

Gemeente Den Haag, Beleidsafdeling van de Stadsbeheer
Functie: Organisatiecoach
Periode: februari 2019 tot en met december 2019
Opdracht: vanuit mijn perspectief kijken naar wat er in de organisatie speelt, met als doel om waardevolle stappen te zetten richting de gewenste ontwikkeling.

Gemeente Utrecht, BORG van Stadsbedrijven
Functie: Organisatieadviseur/Procesbegeleider
Periode: mei 2019 tot en met oktober 2019
Opdracht: het begeleiden van het MT om stappen te zetten in hun eigen samenwerking, zodat ze zelf de koers van de gewenste doorontwikkeling kunnen realiseren.

Gemeente Gouda, team Financiën
Functie: Teamcoach
Periode: oktober 2017 tot en met november 2019
Opdracht: teamontwikkeling: begeleiden 2 heidagen per jaar en sparringpartner voor de leidinggevende gedurende het gehele traject

Sungevity in Amsterdam
Functie: Adviseur
Periode: mei 2018 tot en met november 2019
Opdracht: leren en ontwikkel programma opzetten met de organisatie en onder andere een tweedaagse training (in het Engels) voor de teamleads met de CEO geven.

JES Rijnland in Leiden
Functie: Organisatiecoach implementatie reorganisatie
Periode: februari 2016 tot en met september 2018
Opdracht: JES Rijnland helpen bij de overgang naar een nieuwe organisatiecultuur en dit proces in de implementatiefase begeleiden, met zowel aandacht voor de boven- als de onderstroom.

T-Primair in Tilburg
Functie: Projectleider Duurzame Inzetbaarheid
Periode: april 2015 tot en met mei 2016
Opdracht: de samenwerking tussen vijf schoolbesturen in de regio Tilburg stimuleren: zorgen voor het gezamenlijk ontwikkelen van HRM en strategisch personeelsbeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit met als doel om duurzaam inzetbare medewerkers te creëren en het bewustwordingsproces hieromtrent op gang te brengen bij zowel de medewerkers als de directeuren, waarbij de resultaten geborgd worden in de vijf organisaties.

Landschap Noord Holland, Heiloo
Functie: Teamcoach, trainer en individuele coach
Periode: november 2011 tot en met oktober 2015
Opdracht: teambegeleiding (2 verschillende teams) samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en projectmatig werken in een zelforganiserend en zelfredzaam team, koersbepaling

Vakgroep Gynaecologie, Westfriesgasthuis in Hoorn
Functie: Teamcoach en intervisiebegeleider
Periode: november 2011 tot en met oktober 2015
Opdracht: een nieuw team een groep laten worden, met daarbij het oude zeer verwerken. Samenwerking met de verloskundige en verpleegkundige op de afdeling verbeteren. Maandelijks intervisie begeleiden en 2x per jaar heidag begeleiden.

Losse trainingen  voor teams en/of groepen:

  • 2016: TSOV diverse trainingen voor het traineeprogramma TSOV.
  • 2015: Gemeente Woudenberg, Managementteam sociaal domein
  • 2015: Logius (min BZK): Teamcoach
  • 2014: De Rechtspraak: Teamcoach
  • 2013: Teamdagen veiligheidshuis Den Bosch en omstreken.
  • 2013: Nationale Vereniging de Zonnebloem: training: feedback geven en ontvangen

Bekijk ook de ervaringen van mijn opdrachtgever en medewerkers.

Intervisie

Intervisie is een procesgerichte en collegiale methodiek van leren en ontwikkelen, waarbij je gebruik maakt van de deskundigheid van collega’s om te reflecteren op je eigen (vakinhoudelijk) handelen. In het intervisiegesprek brengt iemand een vraag, dilemma of casus in. Doordat collega’s vragen stellen, komt de situatie in een ander daglicht te staan en krijgt de vraagsteller nieuwe oplossingsrichtingen tot zijn beschikking.

Intervisie vergroot het leervermogen van medewerkers en vormt daarmee een stabiele basis voor een organisatie m.b.t. leren en ontwikkelen. De methodiek wordt vaak ingezet bij een ontwikkeling die een organisatie wil doormaken.

Mogelijkheden zijn:

  • Begeleiding van een intervisiegroep voor leidinggevenden en HR professionals (tijdelijk of langdurige begeleiding)
  • Binnen organisaties intervisiegroepen opzetten
  • Intervisiebegeleider opleiden.

 

Huidige opdrachten
Gemeente Gouda
In september 2020 start ik met de trajectbespreking met de gemeente Gouda om in januari 2021 intervisie als methode op te zetten bij een vernieuwde werkwijze binnen het sociaal domein. Tevens zal ik een aantal medewerkers trainen om intervisiebegeleiders te worden.

Afgeronde opdrachten

Sungevity
Periode: 2018 en 2019
Opdracht: in samenwerking met mijn twee partners Leonie Thush en Monique Lueb een groot aantal intervisiegroepen opzetten, waarbij intervisie in de hele organisatie wordt geïmplementeerd (16 groepen).

Openbaar Ministerie, Functioneel Parket
Periode: 2017 tot en met 2019
Opdracht: met jonge talenten van het parket een intervisiegroep opzetten en begeleiden.

Gemeente Gouda
Periode: 2015
Opdracht: twee intervisiegroepen opzetten/begeleiden en twee medewerkers opleiden tot intervisiebegeleider, in samenwerking met Leonie Thush.

TOSV
Periode: 2014-2017
Opdracht: (Talenten UWV/SVB): opleiden tot intervisie begeleider

IVN
Periode: 2013
Opdracht: intervisie in de gehele organisatie implementeren, als onderdeel van een cultuurverandering (13 groepen).

 

Bekijk de ervaringen van opdrachtgevers.

 

Partners met wie ik samenwerk

Samenwerking!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Daar geloof ik in. Daarom werk ik samen met een aantal prachtige mensen!

Monique Lueb

Samen met Monique, werkzaam bij Daadkrachtigetaal, geef ik trainingen en begeleid ik teams. We creëren inzichten waarmee teams en teamleden verder kunnen. Ook als we geen klus samen hebben sparren we met elkaar om onze opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren en te reflecteren.

x

 

Leonie Thush

Leonie en ik zijn twee professionals die samenwerking in organisaties en teams verbeteren. Hier worden wij blij van. We werken samen onder de naam Het Buitenlokaal. Wij geloven in groepsleren en dat het fijn is om een plek te hebben waar je terecht kan met vragen. Zowel binnen als buiten een organisatie. Wij zetten intervisiegroepen op. Zowel incompany als met professionals van verschillende organisaties in een bepaalde regio. Ook helpen wij teams waar het niet lekker loopt en geven wij trainingen m.b.t. loopbaanvraagstukken en ontwikkelingen door reorganisaties en outplacement.

Oscar Westra van Holthe

Met Oscar werk ik om HR en leidinggeven trajecten te begeleiden. We zien veel potentieel in de samenwerking tussen biedt en denken dat er meer uit te halen is.  Kijk voor onze aanpak op: meer info volgt na de zomer 2020.

P&A talenontwikkeling

Bij P&A talentontwikkeling ben ik freelance trainer.

Onderwerpen: samenwerken, HR, leiderschap en lidmaatschap
Sectoren: overheid, gemeente, onderwijs en de zorg.

Oude Kamer met leidinggevende opdrachten

Interim projectleider/manager

Zorg in Nederland (Kraamzorg)
Functie: Interim HR-manager
Periode: januari 2020 tot en met 1 april 2020 (voortijdig beëindigd in verband met het vervallen van de opdracht)
Opdracht: eenduidige HR-processen realiseren, orde en verbinding creëren en focussen op het terugdringen van het verzuim en het behoud van personeel.

Openbaar Ministerie, Functioneel Parket
Functie: Coördinator HR
Periode: mei 2016 tot en met april 2019
Opdracht: de HR-processen van het Functioneel Parket beter structuren, het goede gesprek op gang brengen, HR naar een hoger plan tillen en natuurlijk de rest van de organisatie ook.

Sungevity
Functie: Interim HR-manager
Periode: januari 2018 tot en met mei 2018
Opdracht: de dagelijkse gang van zaken draaiende houden, recruitment en development.

Stichting Brede School Tilburg
Functie: Directeur a.i.
Periode: april 2014 tot en met juni 2015
Opdracht: in een politiek bewegend veld de afbouw van de stichting realiseren, medewerkers van werk naar werk begeleiden en alle bijbehorende acties uitvoeren/regelen, het opstellen van een sociaal plan met vakbonden en het continueren van de dienstverlening en de liquidatie van de stichting.

Sociale Verzekeringsbank
Functie: Verander/HR-manager
Periode: november 2010 tot en met december 2012
Opdracht: de verandering van de HR-dienstverlening begeleiden, leidinggeven aan het HR-team, een gedragsverandering implementeren en realiseren, een nieuwe werkwijze creëren en een leiderschapsprogramma ontwikkelen en hierin training geven. Bovendien werd er van mij gevraagd om de reorganisatie te begeleiden en vorm te geven en workshops en trainingen te verzorgen voor mobiliteit.

Bekijk ook de ervaringen van mijn opdrachtgevers bij de bovenstaande opdrachten.

Back to Top