Neem contact met me op: 06 - 15 60 41 79 of mail barbara@huisvanoorsprong.nl

Kamers

De veilige en vertrouwde plek die het Huis van Oorsprong biedt, heeft verschillende kamers. Elke kamer staat voor een dienst waarvoor je mij kunt inschakelen. Weet je nog niet precies wat je zoekt? Dan plannen we eerst een gratis verkenningsgesprek in om de passende vorm te vinden.

Interim werk

Interim projectleider/manager

Huidige opdracht:

Interim HR manager Zorg in Nederland (Kraam zorg)

van Januari 2020 tot en met dec 2020.

 

Eerdere opdrachten:

Coördinator HR Functioneel Parket Openbaar Ministerie

Opdracht: De HR processen van het Functioneel Parket beter structuren en ook het goede gesprek op gang brengen. HR naar een hoger plan en natuurlijk de rest van de organisatie ook. Samen kunnen we een stap zetten. De focus bij deze organisatie ligt op de inhoud en zaken doen. HR heeft een belangrijke rol in het begeleiden van zowel medewerkers als leidinggevende met de “zachtere kant” van het werk.
Gestart in mei 2016 tot en met eind april 2019.

 

Interim HR manager bij Sungevity

Opdracht: Interim manager gedurende zwangerschap van HR Manager, focus op dagelijke gang van zaken, recruitment en development.

Gestart in januari 2018 tot en met mei 2018.

 

Directeur a.i. Stichting Brede School Tilburg (3 dagen per week)

Opdracht: in een politiek bewegend veld de afbouw van de stichting realiseren, medewerkers van werk naar werk begeleiden en alle bijbehorende acties uitvoeren/regelen, sociaal plan met vakbonden opstellen en continueren dienstverlening. Ik was verantwoordelijk voor de totale organisatie en liquidatie van de stichting. April 2014 tot en met juni 2015.

 

Verander/HR-manager bij de sociale verzekeringsbank (4 dagen per week)

Opdracht: verandering van HR-dienstverlening begeleiden en integraal verantwoordelijk voor het behalen van de HR-resultaten, leidinggeven aan HR-team, integraal MT-lid en lid landelijk HR-platform. Mijn opdracht bestond bovendien uit het implementeren en realiseren van een gedragsverandering, nieuwe werkwijze en het ontwikkelen van en training geven in het leiderschapsprogramma. Bovendien zorgde ik voor het vormgeven en begeleiden van de reorganisatie waarbij sprake was van boventalligheid. Met daarbij workshops/trainingen voor mobiliteit.

 

Op LinkedIn staat mijn werkervaring en de door mij behaalde resultaten beschreven.

Bekijk ook de ervaringen van mijn opdrachtgevers.

 

Advies

Organisatie coaching/advies

De harde kant van veranderen heeft de zachte kant nodig! De zachte kant is soms lastig te organiseren en gedoe. Op de onderstroom speelt veel en heeft grote invloed op het succes! Hoe geeft je aandacht aan de menselijke kant van een verandering? Dat kan ik je leren want daar ben ik juist heel goed in! Als gids help ik leidinggevenden, (MT) teams en organisaties met menselijke aandacht veranderen. Dat kan incompany of op basis van een strippenkaart.

Huidige opdracht(en)

Openbaar Ministerie AP Den Haag

Teamcoaching team leiders administratie en team ocaching MT AP Den Haag. Vanaf mei 2019 tot en met okt 2020.

 

Strippenkaart

In adviestrajecten werk ik ook met een strippenkaart. In het eerste gesprek maken we samen de vraag helder en spreken we het te bewandelen pad af. Dat leggen we vast in een contract, inclusief het aantal adviesgesprekken of aantal uren op de strippenkaart. Jij bepaalt wanneer je een strip inzet.

 

Oude opdrachten:

Organisatie coach bij Beleidsafdeling van de Stadsbeheer van de gemeente Den Haag
Opdracht: Het MT heeft de afgelopen jaren diverse acties ondernomen om stappen te zetten naar ene gewenste veranderen. Deze lukken niet en het MT weet niet waarom. Ik ben als organisatiecoach gestart om vanuit mijn perspectief te kijken wat er speelt. Ik ben gestart met observeren, medewerkers gesprekken en de directeur van de directie was de beleidsafdeling deel van uit maakt.Bij deze fase begeleid ik de organisatie, met zowel aandacht voor de boven als de onderstroom.

De focus komt te liggen op MT zelf, zij had een gedragsverandering te maken en meer naar de medewerkers te delegeren en te stoppen met fixen. De bewustwording is er en nu kan het MT zelf verder.

Februari 2019 tot en met december 2019

 

Gemeente Utrecht, BORG van Stadsbedrijven
Mei 2019 tot en met oktober 2019
Het begeleiden van het MT zodat ze zelf de gewenste doorontwikkeling kan realiseren.

 

Adviseur bij Sungevity

Development opzetten bij Sungevity (halve dag in de week) tot en met eind 2018, waaronder in de zomer een tweedaagse training voor de teamleads met de CEO. Voor het eerst twee dagen in het Engels training was tof en ook vermoeiend. IN 2019 incidenteel ook nog voor Sungevity gewerkt.

 

Organisatie adviseur implementatie reorganisatie voor JES Rijnland in Leiden

Opdracht: JES Rijnland helpen bij de overgang naar een “nieuwe organisatie” en dit proces begeleiden. JES heeft de organisatie structuur gewijzigd en start in februari met deel 2: de implementatie fase. Bij deze fase begeleid ik de organisatie, met zowel aandacht voor de boven als de onderstroom.

Gestart in februari 2016 tot oktober 2018.

Bekijk ook de ervaringen van mijn opdrachtgever en medewerkers.

 

Projectleider Duurzame Inzetbaarheid voor T-Primair in Tilburg (halve dag in de week) 

Opdracht: de samenwerking tussen vijf schoolbesturen in de regio Tilburg stimuleren. Zorgen voor het gezamenlijk ontwikkelen van HRM en strategisch personeelsbeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De werkgroep bestaat uit een directeur en een leerkracht vanuit elk bestuur. Samen maken we de route om het beoogde resultaat te behalen: duurzaam inzetbare medewerkers en het bewustwordingsproces hieromtrent op gang brengen bij zowel de medewerkers als de directeuren.

Uitgangspunt van het project: de resultaten moeten geborgd worden in de vijf organisaties.

Tot en met mei 2016

 

Procesbegeleider:

Realiseren van initiatiefgroep voor een coöperatie van woon/zorg complex, namens het LOC (Landelijke Ondersteuning Cliëntenraden) voor Felixoord (zorgcentrum voor vegetarische mensen). In 2016

 

Op LinkedIn staat mijn werkervaring en de door mij behaalde resultaten beschreven.

Bekijk ook de ervaringen van mijn opdrachtgevers.

 

Intervisie

Intervisie is een manier van leren en ontwikkelen die gebruik maakt van de deskundigheid van collega’s om een oplossing te vinden voor iets waarin jij vastloopt. In het intervisiegesprek brengt iemand een vraag, probleem of case in. Doordat collega’s vragen stellen, komt de situatie in een ander daglicht en krijgt de vraagsteller nieuwe oplossingsrichtingen tot zijn beschikking. De verschillende blikken op een ingebrachte situatie werken verrijkend, geven een opening om weer verder te gaan en andere wegen te verkennen. Dus durf te vragen!

We (samen met twee partners te weten Leonie Thush en Monique Lueb) hebben bij Sungevity we 16 intervisie groepen op bij Sungevity. De groepen gaan nu zelfstandig verder.

Intervisie vergroot het leervermogen van medewerkers en vormt daarmee een stabile basis voor ene organisatie m.b.t. leren en ontwikkelen.

 

Coaching

Hoe ga je een verandering in? Zet je de verandering zelf in of is de verandering voor je bepaald? Hoe ga je ermee om? Een coachingstraject geeft je meer inzicht, vergroot je handelingsmogelijkheden en zorgt ervoor dat je weer durft te vertrouwen op de te bewandelen weg. Dit heeft direct effect op je werk en privéleven.

 

Veilig veranderen

Als coach geef ik je individuele aandacht en kan je reflecteren in een veilige omgeving. Het biedt je een moment om samen met een ‘buitenstaander’ te kijken naar wat je doet, hoe je het doet, waar het vandaan komt en wat je opties zijn. Ik help je ontdekken waar je goed in bent, hoe je iets aanpakt en er verandering in brengt. Ik nodig je uit en prikkel je. Je krijgt handvatten en weet beter welke keuzes je kan maken. Het geleerde pas je direct toe.

Mijn aanpak is altijd oprecht, gedoseerd, doordacht en met diepgang. Met mijn humor, kennis en positieve kijk op dingen stimuleer ik je tot breder denken. Daardoor creëer je zelf mogelijkheden en kansen.

 

Wat biedt deze kamer?

 • Persoonlijke coaching
 • (Pre-)Loopbaanbegeleiding: Ik ben boventallig verklaart en nu?
 • Pensioen coaching: Ik ga met pensioen en zie daar tegenop.
 • Team coaching
 • Hoe zet ik als leidinggevende een verandering in binnen mijn organisatie?

 

Voor wie?

Individuele medewerkers (die met pensioen gaan of boventallig zijn verklaard), HR adviseurs en HR managers, leidinggevenden, zelforganiserende teams en medisch specialisten.

 

Strippenkaart

In coachingstrajecten werk ik met een strippenkaart. In het eerste gesprek (eventueel met je leidinggevende) maken we samen de coachvraag helder en spreken we het te bewandelen pad af. Dat leggen we vast in een contract, inclusief het aantal gesprekken op de strippenkaart. Jij bepaalt wanneer je een strip inzet.

 

Bekijk de ervaringen van mijn opdrachtgevers.

 

Training/begeleiding
 • Hoe creëren we een goede bodem om op samen te werken en resultaten te behalen?
 • Het rommelt in ons team: wat is er aan de hand? Hoe kunnen we verder?
 • We worden als teams en/of organisaties samengevoegd (fusie): hoe worden we één team of organisatie?
 • Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers om kunnen gaan met veranderingen?
 • Hoe begeleiden we als MT en als HR een reorganisatie?
 • We worden een zelforganiserend team! En nu?
 • Hoe bespreken we lastige onderwerpen? (kwetsbaarheid en feedforward)
 • Hoe nemen we afscheid van het oude en maken we een doorstart als organisatie/team?
 • Hoe ontwikkelen we samen binnen het team of organisatie?
 • Hoe geef ik vorm aan mijn leiderschap en de opdracht die ik heb?
 • We worden boventallig verklaard en nu?
 • Hoe bed ik mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in de organisatie?
 • Hoe krijgen we meer inzicht in onze eigen communicatie?
 • Hoe gaan we effectief samenwerken in een netwerk?
 • Hoe worden we een hechter team en werken we beter en met meer plezier samen?
 • Hoe kunnen we als groep samen leren?
 • Hoe gaan we om met gedoe?

Dit zijn voorbeelden van situaties die jij wellicht herkent en waar een training/begeleiding bij kan ondersteunen. Ik lever maatwerk, met veel aandacht voor de menskant (onderstroom). Daarom maak ik samen met jou in het eerste gesprek de situatieschets en vraagstelling helder. Daar vindt de contractering plaats. Samen bepalen we een passende route om het gewenste resultaat te behalen. Jij zit als opdrachtgever zelf aan het stuur.  Om jouw doel te bereiken bied ik een veilige en vertrouwde leeromgeving zodat het geleerde beklijft.

Door de jaren heen heb ik door werk- en levenservaring en diverse opleidingen mijn ‘kenniskast’ goed gevuld. Voor elke opdracht(gever) open ik de juiste lades gevuld met theorie en oefeningen om in te zetten. Soms is een strak programma nodig. In andere situaties laat ik dat losser, afhankelijk van het doel en de groepsdynamiek. Wat is altijd doe is de bovenstroom en de onderstroom met elkaar verbinden.

Het resultaat? Aan het einde van de tocht zijn de gezamenlijke en individuele doelen helder en behaald.  Heeft iedereen handvatten om te veranderen en dit meteen in praktijk te brengen. Mensen zitten blijvend beter in hun vel en presteren beter.

 

Trainingen/workshops die ik gegeven heb zijn o.a.:

 • Hoe zijn we en werken we als in netwerk? Opdracht bij  de gemeente Woudenberg (gestart in 2016)
 • Teamdag: omgaan met verandering en een dynamische omgeving (rijksoverheid)
 • Training persoonlijke ontwikkeling en projectmatig werken in een zelf-organiserend team (non-profit)
 • Training: opleiden tot intervisie begeleider (non-profit)
 • Workshops familieopstellingen voor bijstandsgerechtigden in Zoetermeer (gemeente en zorg)
 • Teamdag: hoe gaan we het doen de komende twee jaar en afscheid nemen (overheid)
 • Trainingen: wat is mijn plek in de organisatie en hoe maak ik het verschil voor mijn omgeving? (overheid)
 • Begeleiding HR groeiprogramma MT en intervisie voor alle medewerkers opgezet (non profit)
 • Training feedback geven en ontvangen op gezonde grond (non profit stichting)
 • Leiderschapsprogramma voor teamleiders (ZBO)
 • Workshops het goede gesprek bij P cyclus gesprekken voor zowel leidinggevendeals medewerkers (ZBO)
 • Training maken en geven bewustwording van mobiliteit voor medewerkers aan leidinggevenden (ZBO)
 • Werk naar werk begeleiding  (ZBO en Onderwijs)
 • Begeleiden zachte kant van reorganisatie (ZBO en Onderwijs)

 

Voor wie?

De trainingen, die ik alleen of in samenwerking met anderen geef, zijn beschikbaar voor individuele medewerkers, (HR-) managers, MT’s, zelforganiserende teams of organisaties/bedrijven. Daarbij geef ik voor bijstandgerechtigden ook workshops.

Maatschappen en vakgroepen medisch specialisten begeleid ik ook. Bijvoorbeeld bij het onderhouden en verbeteren van de samenwerking, bij heidagen en bij intervisie. Ook met individuele coaching in dit vakgebied heb ik ervaring.

 

Bekijk de ervaringen van opdrachtgevers.

Samenwerking

Samenwerking!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Daar geloof ik in. Daarom werk ik samen met een aantal prachtige mensen!

 

Monique Lueb

Samen met Monique, werkzaam bij Daadkrachtigetaal, geef ik trainingen en begeleid ik teams. We werken met name op de onderstroom bij verandering. Hoe laat je de gewenste werkelijk beklijven! We hebben daar een concept voor ontwikkeld en maken dit concept per opdracht op maat. We geven ook workshops, zie agenda.

x

 

Leonie Thush

Leonie en ik zijn twee professionals die veel plezier beleven om samenwerking in organisaties en teams te verbeteren.  We werken samen onder de naar Het Buitenlokaal.

Ook starten we zelf intervisiegroepen op (zowel incompany als met professionals van verschillende organisaties in een bepaalde regio). Wij geloven in groepsleren en dat het fijn is om een plek te hebben waar je terecht kan met vragen. Zowel binnen als buiten een organisatie. Ook werken we met teams waar het niet lekker loopt en geven trainingen m.b.t. loopbaanvraagstukken en veranderingen door reorganisaties en outplacement.

 

P&A talenontwikkeling

Bij P&A talentontwikkeling ben ik freelance trainer.

Onderwerpen: samenwerken, HR, leiderschap en lidmaatschap
Sector: overheid, gemeente, onderwijs en de zorg.

 

 

Klanten

Deze klanten gingen je voor en maakten gebruik van mijn diensten. Hun mening daarover en wat dat hen opleverde, lees je op de pagina ‘Ervaringen’.

Zorg

 • LOC (Landelijke Ondersteuning Cliëntenraden)
 • WestFries Gasthuis vakgroep Gynaecologie
 • Revalidatiecentrum Rijndam

Onderwijs en sociaal domein

 • T-Primair
 • Stichting Brede School  Tilburg
 • NCOI
 • JES Rijnland
 • Clusius College

Overheid

 • Logius
 • Stichting TOSV
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Veiligheidshuis Den Bosch en omstreken
 • Gemeente Woudenberg
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Den Haag, Beleidsafdeling Stadsbeheer
 • Gemeente UTrecht, BORG, Stadsbedrijven
 • Openbaar Ministerie, Functioneel Parket, AP Rotterdam, AP Den Haag

Non profit

 • Landschap Noord-Holland
 • IVN
 • Vereniging Zonnebloem
 • Shine arbeidsparticipatie

Profit:

 • P&A talentontwikkeling (o.a. EPZ)
 • Top Advies (offshore)
 • Sungevity

en individuele coach klanten

Back to Top