Wat is er veranderd en gaat er veranderen door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid?

Om mezelf up tu date te houden voor mijn werk bij reorganisaties met herplaatsingen, werk naar werkbegeleiding en mobiliteitstrajecten, fusies, boventalligheid, ontslag en het opstellen vaststellingsovereenkomsten heb ik in de… read more →